Анита Карпенкова-Тодорова

Анита Карпенкова-Тодорова е магистър по Детско-юношеска и училищна психология (Диагностика и консултиране), дипломирана през 2009г. в СУ "Св. Климент Охридски“. През същата година завършва двегодишно обучение като когнитивно-поведенчески терапевт.

От 2014г. е дипломиран треньор по групово-динамичен тренинг.

 

От 2009г. има частна практика като детски психолог. Работила е като психолог в училище и детска градина с деца от всички възрастови групи и техните особености.

 

Нейните интереси и професионален опит към настоящия момент са насочени към връзката родител-дете, като основа за детското психично здраве. Провежда групови тренинги, семинари и консултации с родители. Има интереси и в областта на Пренаталната  психология.

+ 359 886 475 644

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38