daniela-krasteva-sistemni-semeyni-konstelatsii-hourspace-sofia

Даниела Кръстева

Сфери на работа: справяне след раздяла, невъзможност да продължите напред след тежко и/или неприятно събитие, нужда да прекъснете конкретни дисфункционални модели, липса на самочувствие, свързване със собствените си ресурси и лична сила,
затруднение или невъзможност да вземете решения, затруднения във взаимоотношенията (любовни, приятелски или работни), справяне с чувство на вина,
трудност да се доверите,справяне с различни вътрешни ограничения, възпрепятстващи вашите свобода, щастие и/или просперитет.

 

Провежда също консултации, свързани с емоционална интелигентност, индивидуални и екипни обучения.

Води сесии и на английски език, както и онлайн.

Здравейте, казвам се Даниела Кръстева и се занимавам със семейни и системни констелации като фасилитатор и участник от 2017-та година насам. 


Посветила съм последните 10+ години на това да изучавам човешката природа, ум, поведенчески модели и емоции и прилагам това свое знание в работата си с клиентите си. В допълнение на това през тези 10+ години съм провеждала и множество обучения, насочени към развитието, както на възрастни, така и на деца, в България и в чужбина. Това е опит, който и до днес ме подпомага в това да помагам и да разбирам по-добре клиентите си.


Преминаването през терапевтичния процес заедно с мен е като да получите прегръдка от ваш близък. В работата си се старая да се чувствате сигурни и спокойни, тъй като ще имате цялото ми внимание, остър фокус и пълно приемане.Заедно ще можем да постигнем яснота относно какво ви блокира и ще
работим, за да го преодолеете.


Работата с мен е подходяща за хора, които имат нужда да:

  • се свържат със себе си на по-дълбоко ниво 

  • изградят по-високо самочувствие 

  • развият любов към себе си  

  • продължат напред след раздяла с партньор 

  • прекъснат дисфункционални модели от личния живот или от генерации назад

  • поставят граници в отношенията си

  • балансират на женската и мъжката енергия във вътрешния свят​​

 

Индивидуалните сесии са с продължителност между 60-90 мин, а груповите биха могли
да бъдат планирани предварително при интерес.

Повече за метода семейни и системни констелации


Семейните и системни констелации са силен процес за навлизане в скритите и несъзнавани динамики, които биха могли да играят роля в отношенията ви и да ви възпират да живеете живота, който искате.


Методите на констелационна работа включват техники, процедури и познания от други психотерапевтични подходи, включително поведенческа терапия, гещалт терапия и системна терапия. Има три ключови принципа, на които се осланят семейните и системни констелации и това са принадлежност, поредност и признаване.


Терапевтичният ефект се постига чрез създаване на “констелация” или по друг начин казано подредба, използваща куклички, други предмети или други хора, които да представляват реални хора и ситуации от живота ви. Всеки елемент или човек се нарежда в констелацията по интуитивен начин от вас. По време на нареждането на една констелация е възможно да се появят потиснати емоции, свързани с взаимоотношенията, които в последствие да се изведат на преден план от мен и да се анализират. Преминава се през изследване на мястото на всяка от кукличките, в случай на индивидуална сесия
или при групова такава - представителите споделят как се чувстват на мястото си. Целта е да се намери хармонично място за всеки представител, така че да се достигне до благоприятна развръзка .


Когато наблюдавате констелацията отстрани, е възможно да откриете истини, които съществуват, както на съзнателно, така и на подсъзнателно ниво. Процесът би могъл да отключи, и в последствие от това да подпомогне да се пуснат унаследени психологически модели и да ви даде възможност да се свържете по
позитивен начин със семейната си линия.

+359 878 452 364

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38