+ 359 877 599 544

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

Десислава Лашкова

Сфери на работа: управление на хора, коучинг, обучение и развитие, социални и лидерски умения, работа със сънища.

Десислава Лашкова работи от 4 години като гещалт психотерапевт индивидуално с клиенти.

Освен като терапевт има богат опит в организации,

в областта на човешки ресурси, управление на хора,

коучинг, обучение и развитие.

Водещ е на обучения по социални и лидерски умения.

Има голям интерес към работата със сънища.

Работи с възрастни, деца, тийнейджъри и двойки.