Общи условия на промо играта

"Доведи приятел"

§ В промо играта "Доведи приятел" могат да участват всички клиенти на hOUR SPACE - Общество за психология и психотерапия. Под клиент се има предвид всеки, който използва или е използвал, еднократно или не, услугите на hOUR SPACE за наем на кабинет, зала за събитие или споделено бюро.

§ Промо играта "Доведи приятел" е безсрочна и в нея може да се участва многократно.

§ Наградата представлява ваучер с фиксирана стойност 50лв , който може да се използва в часове за индивидуални сесии, работа с малки и големи групи, наем на зала за събитие или споделено бюро в hOUR SPACE.

§ Подаръчен ваучер ще получи всеки клиент на hOUR SPACE, който доведе приятел, в случаите в които по-горният предплати:
 

  • минимум 4 часа индивидуални сесии или работа в кабинет на hOUR SPACE;

  • минумум 3 часа наем на зала за събития в hOUR SPACE;

  • минимум 1 месец ползване на споделено бюро в hOUR SPACE.
     

§ Ваучерът може да се използва в рамките на настоящия или следващия месец от деня на спечелването му.

§ Стойността на ваучера не се изменя спрямо тази на сключената сделка или броя участия.

§ Резервивани часове с подаръчен ваучер не се прехвърлят.

§ При желание от ваша страна да резервирате часове за индивидуални сесии с подаръчния ваучер, имайте предвид, че предплащането на минимум базов пакет от 4 часа е задължително и подаръчните часове не могат да се използват самостоятелно в рамките на месеца.

§ hOUR SPACE си запазва правото да променя настоящите общи условия. 

§ hOUR SPACE се задължава да уведоми клиентите си по и-мейл при настъпили изменения в общите условия.