Гергана Радович

Гергана Радович е холистичен терапевт и сертифициран преподавател по техники за емоционална свобода (ТЕС) към Българската асоциация за развитие на енергийнатa психология (БАРЕП).

 

Има повече от 10-годишен преподавателски стаж в областта на авиационната физиология и психология и по-специално по въпросите, свързани с работата в екип, комуникация, управление на стреса, съня и умората за летателен и кабинен екипаж и

технически персонал.

Притежава магистърска степен по Авиационна техника и технологии от Технически университет – София и втора по Когнитивна наука от Нов български университет – София. През последните няколко години специализира в областта на енергийната психология, като през 2016 г. и 2017 г. преминава сертификационно обучение по ТЕС 1, 2 и 3 ниво при Ирена Рельовска-Бартън, както и обучение по Пренареждане на матрицата с ТЕС при Карл Доусън, създател на метода.

През 2018 г. става сертифициран преподавател по ТЕС към БАРЕП.

Член е на БАРЕП, Европейската асоциация по авиационна психология (EAAP) и Европейското дружество по медицина на съня (ESRS).

От 2013 г. е треньор по Ти-Тап – рехабилитиращ метод на движение, който помага на тялото да се възстанови отвътре-навън. Занимава се с хранене при различни здравословни проблеми и нужди.

 

Гергана Радович вярва, че хармоничният живот се крие в намиране на баланса между дух, тяло и емоции и се стреми да предаде това на своите клиенти. Работи с хора, които са загубили връзката с физическото си тяло и/или имат различни физиологични проблеми – проблеми със съня, хранителни разстройства и проблеми с теглото, хронични заболявания, като им помага да намерят по-добър начин да се грижат за себе си чрез прости, но ефективни действия.

Освен индивидуални консултации с клиенти, тя провежда и редовни тренировки,

курсове и семинари по различни теми със здравословна насоченост, включително и

сертифициращи курсове за ТЕС практици.

+359 888 276 802

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38