Емилия Цанева

Емилия Цанева завършва бакалавър Арабистика в СУ "Св. Климент Охридски" и магистратура Психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" с теза "Когнитивно-поведенческа терапия при булимия". Дипломиран инструктор е и по йога от НСА. Специализира групова психотерапия към "Life Change Health Institute" в Дъблин, Ирландия. В момента фасилитира онлайн групи за подкрепа при хранителни разстройства към Ирландската асоциация за хранителни разстройства Bodywhys, специализира гещалт психотерапия към Българския институт по гещалт терапия и води семинари за личностно развитие.   
 

Сфери на работа:

 

  • нехаресване на собственото тяло;

  • преминаване през тийнейджърство;

  • трудности при свързването със собствената женственост;

  • ниска самооценка и самосаботиране;

  • трудности при отстояване на себе си и поставяне на граници;

  • съзависимост;

  • хранителни разстройства.

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38