Катя Георгиева

Сфери на работа: релаксиращ масаж, класически масаж, рефлексотерапия, ломи-ломи, масаж с вулканични камъни, рейки

Имам 17 години опит в докосването на души и тела посредством масаж. Това е път на доверие, творчество и свързване! Понастоящем специализирам психотелесна психотерапия, за да постигна по-голяма пълнота в терапевтичния подход към всеки човек в стремежа му към здрав, щастлив и пълноцветен живот!

+359 889 374 979

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38