Надя Димитрова

Сфери на работа: индивидуално и групово консултиране

Надя Димитрова бакалавър по психология, с интереси в индивидуалното и групово
консултиране.


Надя завършва системни и семейни констелации към Френския институт по системни и
семейни констелации и психогенеалогия.


Към настоящия момент има завършен курс по хипноза към Българска асоциация по
хипноза и хипнотерапия, като скоро и предстои и дипломиране като хипнотерапевт.

+359 899 624 555

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38