ПСИХОЛОЗИ И ПСИХОТЕРАПЕВТИ


 

Представяме ви психолозите и психотерапевтите, които припознават hOUR SPACE като пространството за тяхната практика. Запознайте се с тях и запазете своя час в hOUR SPACE като позвъните или пишете на дадения терапевт.

 

hOUR SPACE е пространство, в което психолози и психотерапевти могат да срещат своите клиенти в уютна и приветлива обстановка. Нашата мисия е да създадем общество от специалисти, с които заедно да популяризираме психотерапията в България и да покажем на всеки колко смислена, градивна и трансформираща може да бъде грижата за психичното здраве.

организационен и социален психолог

Валентина Долмова

Сфери на работа: преодоляване на лични и професионални предизвикателства, справяне със стрес и други последствия от високи натоварвания и очаквания; управление на хора и междугрупови (или междуличностни) отношения

психолог и хипнотерапевт

Венета Здравкова

Сфери на работа: паническо разстройство, фобийни разстройства, генерализирано тревожно разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, посттравматично стресово разстройство, соматоформни разстройства, безсъние, депресивни разстройства, биполярно афективно разстройство, психосоматични зависимости, консултации на двойки при конфликти, проблеми в общуването, затруднения в отношенията, семейни и консултации за двойки.

психолог и психотерапевт

Виниций Петров

Сфери на работа: личностно развитие, професионална реализация, управление на промяната в бизнеса.

психодрама и гещалт психолог консултант

Виолета Тръпкова

Сфери на работа: родителство, партньорски взаимоотношения, стрес на работното място, усещане за самота, липса на удовлетворение, загуба, социални умения, професионална реализация.

гещалт психотерапевт

Десислава Лашкова

Сфери на работа: управление на хора, коучинг, обучение и развитие, социални и лидерски умения, работа със сънища.

психолог и семеен терапевт

Евелина Лафчийска

Сфери на работа: семейно и индивидуално консултиране

аналитичен психотерапевт

Жулиета Кузманска

Сфери на работа: стрес и кризи, неврози, депресии, панически атаки, обсесивно компулсивни разстройства, личностен дискомфорт, хранителни разстройства, емоционална нестабилност, семейно консултиране, отношения родители-деца, тренинги и семинари на фирми с цел подобряване на психологичния климат в колектива.

гещалт психотерапевт

Златина Кротева

Сфери на работа: връщане на удоволствието и вкуса на живота, себепознание и развитие, хранителни разстройства, депресия, кризисни състояния, травми, загуба, трудности в отношенията, страхове, тревожност, прегаряне, търсене и формиране на идентичност. 

клиничен психолог и фамилен психотерапевт

Камелия Георгиева

Сфери на работа: трудности в отношенията родител-дете, трудности в отношенията с партньора, загуба или раздяла в семейството, житейски и професионални криза, загуба на смисъл и радост от живота, тревожни и депресивни състояния, страхове, агресия, тревожност, нежелание за ходене в училище или детска градина, трудности с адаптацията, емоционални и поведенчески проблеми при деца; чувствто за самота, трудност да се вземе решение, ниска самооценка, личностно себепознание и себереализация.

групов аналитик

Лилия София Попганчева

Сфери на работа: индивидуална и семейна терапия, коучинг, спортна психология за юноши и възрастни, тематични семинари и социални проекти.

психотерапевт

Марина Тодорова

Сфери на работа: зависимости към вещества, хазарт и други, хранителни и тревожни разтройства, депресия, терапия на двойка, житейски кризи, психосоматични проблеми, както и с хора, които се стремят към личностно развитие и благополучие.

гещалт психотерапевт

Д-р Мариела Манева

Сфери на работа: житейски и професионални кризи, загуба на смисъл, партньорство, стрес, тревожност, ниска самооценка, конфликтни ситуации, личностно развитие и себепознание

психолог

Надя Димитрова

Сфери на работа: индивидуално и групово консултиране

психолог и консултант по успешни връзки

Миглена Кючукова

Сфери на работа: взаимоотношения мъже-жени, семейно консултиране

психолог

Олга Николаева

Сфери на работа: индивидуална психотерапия, работа с групи, взаимоотношения възрастни и деца, психосоматика и връзка с тялото, липса на посока и мотивация, самота, загуба, стрес, депресия.

психолог, психотерапевт под супервизия

Петя Георгиева

Сфери на работа: детско-юношеско консултиране, семейно консултиране, личностно развитие, консултиране на двойки с репродуктивни проблеми, психодиагностика и оценка на психичното състояние на деца и възрастни, хипноза и хипнотерапия.

гещалт психотерапевт и управител на hOUR SPACE

Снежина Маринова

Сфери на работа: сценична треска, страх от общуване, трудности при разпознаване и комуникиране на собствените нужди, трудности във взаимоотношенията с партньор или семейство, невъзможност да се вземе решение, загуба, липса на самочувствие, самокритичност. Води сесии и на английски език.

психолог 

Таня Илиева

Сфери на работа: психодиагностика, психологично консултиране и работа с деца и възрастни при ситуации на трудности в общуването в семейството, с приятели, в училище, на работното място.

психологични консултации

Цанко Стойнов

Контакти: тел. 0885608089;

имейл адрес: tsstst@abv.bg

психолог

Цветелина Данчева

Сфери на работа: организационно консултиране, абонаментно консултиране на служители в бизнес организациите, индивидуално консултиране на възрастни, двойки и семейства.