top of page
zlatina-kroteva-psihoterapevt-hour-space

Златина Кротева

Сфери на работа: връщане на удоволствието и вкуса на живота, себепознание и развитие, депресия, кризисни състояния, травми, загуби, трудности в отношенията, страхове, тревожност, прегаряне, търсене и формиране на идентичност. 

Златина Кротева е психолог по образование, практикуващ Гещалт терапевт от 2014 година, сертифицирана с първия за България випуск към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) и от Европейската Асоциация по Гещалт терапия (EAGT). Съучредител на Българската Асоциация по Гещалт терапия (БАГТ) и член на Етичната комисия.

 

Има опит в работа с деца и възрастни, групова и индивидуална терапия. Бивш ководещ е на групи за личен процес към обучителни програми на БИГТ. 

 

Искате да запазите час?

Вярвам, че отношенията и осъзнаването сами по себе си са лечебни. 

За мен психотерапията е като път, по който аз придружавам хората. Участъците на пътя са различни. Един е стръмен, друг - равен, в мъгла, прашен, каменист, с пропасти, опиращ в стени или разкриващ приказни гледки. Заедно търсим най-добрия път, опорите, различните маршрути, екипировката, чертаем карти, изследваме нови непознати територии или минаваме добре познатите по нов начин. За едни маршрути ни трябва допълнителна подготовка, по други може да не минем никога, но ще изследваме кои са причините за това. Намираме нашето темпо, силните и слабите си страни и тогава психотерапията е онова, което дава свободата да избираме пътя си и да го вървим пълноценно, с удоволствие.

Ще се радвам да бъда подкрепа и за теб. “

+359 887 107 487 

София, ул. Христо Белчев 2

bottom of page