top of page

Борислава Якова

Борислава Якова е сертифициран консултиращ психолог в Психотерапевтичен институт за екология на личността (ПИСЕЛ), част от Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA).
Висшето си психологическо образование завършва в Софийски университет “Св. Климент Охридски“ с бакалавърска степен по „Психология“ и магистърска степен по „Трудова и организационна психология“. Към момента Борислава е част от обучителната програма на ПИСЕЛ по „Фамилна и арт терапия“ и работи под супервизията на психотерапевтите от Института.


Борислава е формирала актуалния си подход за психологическо консултиране на база на методите на фамилната и арт психотерапия в системен подход и чрез практическа работа с индивиди, двойки, семейства, групи и организации. Тя е консултиращ психолог в частния и неправителствения сектор в проекти свързани с превенция на насилието, психосоциална подкрепа на уязвими групи, осъзнато родителство, професионално благополучие и психично здраве.

Искате да запазите час?


Можете да се свържете с мен всеки делничен ден от 09:00 ч. до 11:00 ч., за да обсъдим актуалните нужди и проболеми, които ви карат да потърсите психолог. Първоначалният етап на съвместната ни работа включва до 3 срещи в рамките на 1 месец с продължителност 60 минути за индивидуална работа и 90 минути за работа с двойка/семейство. Целта на краткосрочното психологическо консултиране е да постигнете яснота и диференциация на проблемите, по които да се работи. Съвместната ни работа ще цели да открием коя е промяната, която качествено и трайно:

 

  • ще задоволи конкретни нужди

  • ще повлияе конкретен симптом

  • ще въведе нови правила за междуличностно взаимодействие

  • ще разреши повече свобода на конкретни емоции и поведения

  • ще доведе до нова степен на автономност с и чрез социално взаимодействие


В края на третата среща е моя отговорност да ви дам насоки и информация как съвместната ни работа може да продължи или да ви насоча към колега - психотерапевт, с когото да продължите трайната промяна, към която се стремите.


Борислава работи на живо и онлайн.

Свържете се с мен

В случай че имате въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с Борислава на посочените по-долу телефон или имейл адрес. 

Запишете час 

Онлайн опцията за записване на консултации не е активна.

+359 879 888 802

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page