top of page

§ 1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Настоящите общи условия („Общите условия”) уреждат условията, при които “Сноу Криейшънс” ЕООД предоставя под бранда “hOUR SPACE” кабинети под наем за споделено ползване, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с използването на споделеното работно пространство. По смисъла и за целите на тези Общи условия, “кабинети за споделено ползване” означава предоставянето на отделни стаи, които един или повече наематели (по-долу наричани “Наематели”) могат да наемат на почасова, дневна и месечна база за извършване на услуги в сферата на психологията и психотерапията, кинезитерапията, рехабилитацията, за работа, бизнес и всякакъв вид друг срещи.

1.2 Кабинетите се намират на адрес ул. “Иван Вазов” 38, ет. 2, ап. 3-4, 1000 София.

1.3 Услугите се предлагат както на физически, така и на юридически лица.

1.4 За целите на тези Общи условия “Сноу Криейшънс” ЕООД ще бъде назовавано с името на бранда “hOUR SPACE”.

 

§ 2 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

 

2.1 ОСНОВНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ hOUR SPACE:

● предоставяне под наем на 6 напълно обзаведени кабинета и 1 напълно обзаведена стая с масажна кушетка с право на ползване на интернет (wi-fi)

● предоставяне под наем на зали за семинари, групи и срещи (събития до 50 човека)

● предоставяне под наем на заключващи се шкафчета за ценни предмети

● предоставяне под наем на складово пространтво за съхранение на оборудване и по-големи предмети

● предоставянето на гъвкави опции за наем - почасово, на ден или на месец

● предоставянето на пощенски адрес за получаване, съхранение и сортиране на входяща поща и малки пратки и колети

 

2.2 ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ hOUR SPACE:

hOUR SPACE има готовност да съдейства и със следните услуги при организирането и провеждането на събития в hOUR SPACE, тематично свързани с дейността на hOUR SPACE:

 

● Осигуряване и инсталиране на техника за провеждане на събития - проектор, монитор, екран, пойнтер, озвучаване и др.

● Организиране на кетъринг и кафе-паузи за събития

● Разпространяване на информация за събития до релевантна база данни в социалните канали на hOUR SPACE и чрез ежемесечен бюлетин по имейл

Предоставянето на допълнителни услуги по организирането на събитие се урежда с отделен договор между hOUR SPACE и ползвателя и подлежи на допълнително заплащане.

 

§ 3 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ АБОНАМЕНТИ ЗА НАЕМ НА КАБИНЕТ

Услугите на hOUR SPACE могат да бъдат използвани както еднократно (по-долу „Посетител“), така и дългосрочно (по-долу “Членство ”), групирани в зависимост от продължителността на периода, за който Наемателят желае да ползва услугите на Наемодателя.

За допълнителните услуги и възможности, включени в Членство в зависимост от продължителността му , вижте т. 3.1.3.

Минималният срок за сключване на договор за Членство е 3 /три/ месеца.

 

3.1. ЧЛЕНСТВО

3.1.1.  Абонаменти за Наематели, искащи да станат Членове на hOUR SPACE:

Към датата на настоящите Общи условия hOUR SPACE предлага следните Абонаменти за ползване на шестте кабинета:

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца

3.1.2. Цените за всеки от по-горе изброените абонаменти за Членство за фиксирани и не подлежат на предоговаряне.

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца – цена за целия период – 45.00лв.

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца – цена за целия период – 75.00лв.

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца – цена за целия период – 105.00лв.

3.1.3.  Услуги и условия за Членове на hOUR SPACE

Наемателите, абонирали се за един от по-горе изброените периоди на Членство в hOUR SPACE се възползват от преференциални цени и допълнителни услуги. Членовете на hOUR SPACE заплащат използваните през календарния месец часове в края му, като единичната цена на час варира в зависимост от броя резервации – повече ползваемост, по-ниска цена на час.

Всеки Член на hOUR SPACE се възползва от следните допълнителни услуги:

 • достъп до онлайн система за резервации, в която сам запазва, отменя и коригира часовете си  

 • безплатен достъп до специализирани събития, организирани за членовете на hOUR SPACE    

 • безплатни еднократни счетоводни, маркетинг, правни консултации

 • подробно представяне и визитка на сайта на hOUR SPACE

 • 15% отстъпка при наемане на кабинети/зала за провеждане на събития в hOUR SPACE

 • 1 безплатно кафе/чай на ден

 • Пощенски адрес – съхранение, обработка на входяща поща и малки колети и пратки

 • 15 мин. техническо време преди и след резервацията му, подходящо за подготовка, посрещане и изпращне на гостите/клиентите му

 • безплатна питейна вода

 • безжичен интернет

 • организиране и персонализиране на пространството с предварителна заявка, спрямо нуждите на Наемателя

 • лека административна помощ от персонала на hOUR SPACE

 • достъп до и позлване на оборудвана кухня

 • отстъпки при партньори

 

3.1.4. Тарифи и цени за Членове на час спямо направения брой резервации за календарния месец

Към момента на подписване на тези Общи условия единичната цена на час в зависимост от броя ползвани часове за календарния месец варират, както следва:

 • използвани от 0 до 3 часа – единична цена на час от 21.00лв.

 • използвани от 4 до 9 часа – единична цена на час от 18.00лв.

 • използвани от 10 до 19 часа – единична цена на час от 16.50лв.

 • използвани от 20 до 39 часа – единична цена на час от 14.00лв.

 • иползвани над 40 часа – единчна цена на час от 12.00лв.

3.1.5. Плащане

 • Плащането на използваните часове за всеки календарен месец се случва в края му

 • Цената на час зависи от броя използвани часове през месеца, както е описано в точка 3.1.4.

 • Клиентът получава известие и искане за плащане през ePay.bg в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Немателя метод – плаюане с карта, по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат или в брой на място в hOUR SPACE.

 • Наемателят разполага със срок от 5 работни дни да заплати дължимата сума. За всеки просрочен ден след този срок се начислява неустойка в размер от 1% от общата сума и достъпът на клиента до онлайн системата за резервации на hOUR SPACE се преустановява до получаване на плащането.


 

3.2. ПОСЕТИТЕЛ

Включва правото на еднокранно ползване на кабинет от в рамките на официалното работно време, понеделник до петък от 9:00 до 19:30 часа, на hOUR SPACE (избор на час и кабинет според наличност) и в разширеното работно време на hOUR SPACE, всеки ден от 08:00ч. до 21:00ч. Цената за наем на час е фиксирана и не варира спрямо количеството ползвани часове.

3.2.1. Цени и резервации за Посетители

 • Единичната цена на час в официалното работно време на hOUR SPACE e 24.00лв.

 • Единичната цена на час в разширеното работно време на hOUR SPACE e 30.00лв.

 • Кабинетът се резервира за Наемателя само след потвържение за наличност на пространство и получено плащане.   

 • Политика за отмяна/преместване на час: Безплатна отмяна/преместване до 12 часа преди резервацията, в противен случай се начислява 100% от сумата.

3.2.2. Допълнителни услуги за Наематели, избрали опцията Посетител

Всеки наемател, избрал опцията „Посетител“ може да се възползва от следните допълнителни услуги:

 • 15 мин. техническо време преди и след резервацията му, подходящо за подготовка, посрещане и изпращне на гостите/клиентите му

 • безплатна питейна вода

 • безжичен интернет

 • организиране и персонализиране на пространството с предварителна заявка, спрямо нуждите на Наемателя

 • лека административна помощ от персонала на hOUR SPACE

 • възможност за ползване на принтер и скенер, подлежащи на допълнително заплащане

 • Наематели, които се въползват от опцията “Посетител” не получават статут “Член” и следователно не могат да се възползват от услугите, правата и възможностите, описани в т. 3.1.3.

 

3.2.3. Плащане

 • Клиентът получава известие и искане за плащане през ePay.bg в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Немателя метод – плаюане с карта, по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат или в брой на място в hOUR SPACE.

              

 • Плащането се извършва предвартително, най-късно 5 /пет/ астрономически часа преди направената резервация за ползване на пространството. В противен случай резервацията се отменя.

 

 

3.3. НАЕМ НА КАБИНЕТ ЗА ЕДИН ДЕН

Включва правото за еднократно наемане на кабинет за 1 /един/ ден - от понеделник до петък, в часови диапазон 09:00ч. - 18:00ч. Предложението важи за до четирима участника и в това число водещия/фасилитатора/Наемателя.

3.3.1. Услуги и условия за Наматели на кабинет за един ден.

Всеки наемател, избрал опцията „Посетител“ може да се възползва от следните допълнителни услуги:

 • 15 мин. техническо време преди и след резервацията му, подходящо за подготовка, посрещане и изпращне на гостите/клиентите му

 • една безплатна гореща напитка (кафе или чай) на човек

 • безплатна питейна вода

 • безжичен интернет

 • организиране и персонализиране на пространството с предварителна заявка, спрямо нуждите на Наемателя

 • лека административна помощ от персонала на hOUR SPACE

 • възможност за ползване на принтер и скенер, подлежащи на допълнително заплащане

 • Наематели, които се въползват от опцията “Посетител” не получават статут “Член” и следователно не могат да се възползват от услугите, правата и възможностите, описани в т. 3.1.3.

 

3.3.2. Плащане

 • Клиентът получава известие и искане за плащане през ePay.bg в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Немателя метод – плаюане с карта, по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат или в брой на място в hOUR SPACE.

 • Плащането се извършва предвартително, най-късно 5 /пет/ астрономически часа преди направената резервация за ползване на пространството. В противен случай резервацията се отменя.

 

§ 4 ВИДОВЕ ПРЕДЛАГАНИ АБОНАМЕНТИ ЗА НАЕМ СТАЯ С КУШЕТКА

Услугите на hOUR SPACE могат да бъдат използвани както еднократно (по-долу „Посетител“), така и дългосрочно (по-долу “Членство ”), групирани в зависимост от продължителността на периода, за който Наемателят желае да ползва услугите на Наемодателя.

За допълнителните услуги и възможности, включени в Членство в зависимост от продължителността му , вижте т. 3.1.3.

Минималният срок за сключване на договор за Членство е 3 /три/ месеца.

 

4.1. ЧЛЕНСТВО

4.1.1.  Абонаменти за Наематели, искащи да станат Членове на hOUR SPACE:

Към датата на настоящите Общи условия hOUR SPACE предлага следните Абонаменти за ползване на шестте кабинета:

 

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца

 

4.1.2. Цените за всеки от по-горе изброените абонаменти за Членство за фиксирани и не подлежат на предоговаряне.

 

 • Абонамент за Членство от 3 /три/ месеца – цена за целия период – 35.00лв.

 • Абонамент за Членство от 6 /шест/ месеца – цена за целия период – 60.00лв.

 • Абонамент за Членство от 12 /дванадесет/ месеца – цена за целия период – 85.00лв.

 

4.1.3.  Услуги и условия за Членове на hOUR SPACE

Наемателите, абонирали се за един от по-горе изброените периоди на Членство в hOUR SPACE се възползват от преференциални цени и допълнителни услуги. Членовете на hOUR SPACE заплащат използваните през календарния месец часове в края му, като единичната цена на час варира в зависимост от броя резервации – повече ползваемост, по-ниска цена на час.

Всеки Член на hOUR SPACE се възползва от следните допълнителни услуги:

 • достъп до онлайн система за резервации, в която сам запазва, отменя и коригира часовете си  

 • безплатен достъп до специализирани събития, организирани за членовете на hOUR SPACE    

 • безплатни еднократни счетоводни, маркетинг, правни консултации

 • подробно представяне и визитка на сайта на hOUR SPACE

 • 15% отстъпка при наемане на кабинети/зала за провеждане на събития в hOUR SPACE

 • 1 безплатно кафе/чай на ден

 • Пощенски адрес – съхранение, обработка на входяща поща и малки колети и пратки

 • 15 мин. техническо време преди и след резервацията му, подходящо за подготовка, посрещане и изпращне на гостите/клиентите му

 • консумативи (чаршаги, одеяла, кърпи и хавлии) и химическо чистене

 • безплатна питейна вода

 • безжичен интернет

 • организиране и персонализиране на пространството с предварителна заявка, спрямо нуждите на Наемателя

 • лека административна помощ от персонала на hOUR SPACE

 • достъп до и позлване на оборудвана кухня

 • отстъпки при партньори

 • ползване на безжичен интернет

 

4.1.4. Плащане

 • Плащането на използваните часове за всеки календарен месец се случва в края му

 • Цената на час зависи от броя използвани часове през месеца, както е описано в точка 4.1.4.

 • Клиентът получава известие и искане за плащане през ePay.bg в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Немателя метод – плаюане с карта, по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат или в брой на място в hOUR SPACE.

 • Наемателят разполага със срок от 5 работни дни да заплати дължимата сума. За всеки просрочен ден след този срок се начислява неустойка в размер от 1% от общата сума и достъпът на клиента до онлайн системата за резервации на hOUR SPACE се преустановява до получаване на плащането.

 

4.1.5. Тарифи и цени за Членове на час спямо направения брой резервации за календарния месец

Към момента на подписване на тези Общи условия единичната цена на час в зависимост от броя ползвани часове за календарния месец варират, както следва:

 • използвани от 0 до 3 часа – единична цена на час от 23.00лв.

 • използвани от 10 до 19 часа – единична цена на час от 18.50лв.

 • иползвани над 20 часа – единчна цена на час от 16.00лв.

 

4.2. ПОСЕТИТЕЛ

Включва правото на еднокранно ползване на кабинет от в рамките на официалното работно време, понеделник до петък от 9:00 до 19:00 часа, на hOUR SPACE (избор на час и кабинет според наличност) и в разширеното работно време на hOUR SPACE, всеки ден от 08:00ч. до 22:00ч. Цената за наем на час е фиксирана и не варира спрямо количеството ползвани часове.

4.2.1. Цени и резервации за Посетители

 • Единичната цена на час в официалното работно време на hOUR SPACE e 26.00лв.

 • Единичната цена на час в разширеното работно време на hOUR SPACE e 31.00лв.

 • Стаята се резервира за Наемателя само след потвържение за наличност на пространство и получено плащане.   

 • Политика за отмяна/преместване на час: Безплатна отмяна/преместване до 12 часа преди резервацията, в противен случай се начислява 100% от сумата.

 

4.2.2. Допълнителни услуги за Наематели, избрали опцията Посетител

Всеки наемател, избрал опцията „Посетител“ може да се възползва от следните допълнителни услуги:

 • 15 мин. техническо време преди и след резервацията му, подходящо за подготовка, посрещане и изпращне на гостите/клиентите му

 • ползване на безжичен интернет

 • консумативи (чаршафи, одеяла, кърпи и хавлии) и химическо чистене

 • безплатна питейна вода

 • безжичен интернет

 • организиране и персонализиране на пространството с предварителна заявка, спрямо нуждите на Наемателя

 • лека административна помощ от персонала на hOUR SPACE

 • възможност за ползване на принтер и скенер, подлежащи на допълнително заплащане

 

Наематели, които се въползват от опцията “Посетител” не получават статут “Член” и следователно не могат да се възползват от услугите, правата и възможностите, описани в т. 4.1.3.

 

4.2.3. Плащане

 

 • Клиентът получава известие и искане за плащане през ePay.bg в първия работен ден от месеца. Плащането се извършва чрез избрания от Немателя метод – плаюане с карта, по банков път, през профила си в ePay.bg, на каса на EasyPay, на банкомат или в брой на място в hOUR SPACE.

 

 • Плащането се извършва предвартително, най-късно 5 /пет/ астрономически часа преди направената резервация за ползване на пространството. В противен случай резервацията се отменя.

 

5. УТОЧНЕНИЯ КЪМ АБОНАМЕНТИТЕ

5.1. Цените към абонаментите са фиксирани и не подлежат на промяна, освен в случаите на използване на отстъпки или промоции, предоставени от hOUR SPACE.

5.2. Под ‘час’ се разбира 60 минути. Всеки час от 60 минути върви с половин час техническо време (15 минути преди и 15 минути след часа), през което наемателите могат да приключат сесията и да извършват подготовка за следващата.

5.3. Всеки абонамент има заложени минимални условия за ползване, които не подлежат на предоговаряне.

5.4. Наемателят може да променя своя абонамент след изтичане на договора на настоящия му.

 

§ 6 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ЧЛЕНСТВО

6.1 Сключване на договор

6.1.1. За да ползвате помещенията в hOUR SPACE дългосрочно първо трябва да попълните заявката за регистрация, която можете да намерите на www.hourspace.bg.

Задължително е да напишете своето име, телефон, имейл, професионалния ви опит до сега, както и да споменете в коя сфера на психологията работите и за какви цели бихте искали да ползвате пространството.

6.1.2. След като получим попълнения въпросник, представител на hOUR SPACE ще се свърже с вас, за да организираме среща. Срещата е задължителен компонент преди даване на достъп до пространствата на hOUR SPACE.

6.1.3. На срещата ще представим пространството, ще дискутираме възможните планове и ще представим варианти спрямо нуждите на потенциалния наемател. До един работен ден след срещата hOUR SPACE ще изпрати по електронен път договор за използване на услугите на hOUR SPACE (наричан по-долу „Договор за наем”), който може да бъде подписан от наемателя електронно с помощта на квалифициран електронен подпис или на хартиен носител на място в hOUR SPACE.

6.1.4. При получаване на заявката за регистрация или след срещата, hOUR SPACE има право, по своя преценка, да се откаже от сключване на договор без да е необходимо да посочва причини за отказа си. hOUR SPACE може да упражни това право в рамките на един работен ден от получаване на въпросника или един работен ден след провеждане на личната среща.

6.1.5. Настоящите Общи условия са неразделна част от Договора за наем и са публикувани и свободно достъпни на уебсайта на hOUR SPACE – www.hourspace.bg. С подписването на Договора за наем, Наемателят декларира, че се е запознал с тях и ги приема изцяло. Преди, при или след подписване на Договор за наем Наемателят има правото да изисква от hOUR SPACE да му бъдат предоставени настоящите Общи Условия на хартиен носител без да дължи такси или разноски с това. В този случай hOUR SPACE има право да изиска от Наемателя да предостави, приподписано от него копие на получените Общи условия като доказателство за получаването им

6.6.6. Наемателят се задължава да предостави коректни и верни данни за попълване на Договора за наем. Ако наемателят е юридическо лице, Договорът следва да бъде подписана от законен представител или надлежно упълномощено лице. В случай че Договорът е подписана от законен представител или пълномощник, Договорът се счита за валидно подписан, само ако е придружена с годно доказателство за представителната власт на подписващия. При настъпване на промени в данните относно Наемателя, посочени в Договора, Наемателят се задължава да уведоми hOUR SPACE незабавно за съответните промени.

6.1.7. Наемателят има право при подписване на Договора за наем да посочи началната дата за ползване на Абонамента, който е избрал. Началната дата на наема може да бъде не по-рано от един работен ден от датата на сключване на Договора за наем.

6.1.8. За да получи статут “Член на hOUR SPACE” и с това да се възползва от преференциални цени и допълнителните услуги, описани в т. 3.1.3. и т. 4.1.4., Наемателят трябва да се абонира за Абонамент от най-малко 3 /три/ месеца.

 

6.2 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

6.2.1. Договорите за всеки един от абонаменти, предлагани от hOUR SPACE, са срочни и се прекратяват с изтичането на срока, за който са сключени.

6.3.2. hOUR SPACE има правото да прекрати и/или развали едностранно всеки Договор за наем, в случай че Наемателят е нарушил условия на съответния договор и не е преустановил нарушението и/или отстранил последиците от нарушението в дадения му от hOUR SPACE срок.

6.3.3. Двете страни имат право по всяко време да прекратят договорните си отношения по взаимно съгласие без посочване на причините за прекратяване.

 

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. hOUR SPACE обработва и съхранява лични данни за своите клиенти в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и приложимите подзаконови нормативни актове.

 

7.2. Със сключването на Договора за наем с hOUR SPACE всеки Наемател се счита, че е дал своето съгласие за предоставянето на личните си данни, необходими за сключването и изпълнението на съответния договор с hOUR SPACE. Наемателят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат използвани за проверка на неговата кредитоспособност в съответствие с приложимите в България процедури.

 

8. ПРОСТРАНСТВО

8.1. Пространството разполага с кухня, оборудвана с хладилник, мивка, миялна, микровълнова печка, електрическа кана, чаши и кана с филтър за вода. Членовете на hOUR SPACE имат право свободно да ползват кухнята. Тъй като това е част от офиса, клиентите на наемателите нямат право да ползват стаята.

8.2. При сключване на договор за наем на персонален кабинет Наемателят има право да внася свои собствени мебели, предмети, техника и периферия с предварително съгласие на hOUR SPACE, след предварителен опис.

8.3. Наемателят няма право да преотдава наетото от него място на трети лица или да прехвърля своите права и задължения по сключения с hOUR SPACE договор на трети лица, без предварителното писмено съгласие на hOUR SPACE.

8.4. Наемателят няма право да извършва промени в споделените работните места, освен с предварително писмено съгласие на hOUR SPACE и при спазване на приложимите нормативни правила. Всички разходи, свързани с извършването на промени, са за сметка на Наемателя. hOUR SPACE има право да постави като условие за извършване на промени в работното пространство да изиска от Наемателя да предостави депозит за покриване на разходи за възстановяване на работното място в първоначалния му вид, в случай че това се налага.

8.5. Наемателят е длъжен след/ при изтичане на договорните отношения да предаде наетото от него работно пространство в първоначалния му вид, освен в случаите когато hOUR SPACE е дала изрично писмено съгласие за друго. Наемателят няма право на обезщетение за извършени подобрения или промени, дори в случаите, когато hOUR SPACE не изисква възстановяване на първоначалния вид на работното пространство.

8.6. hOUR SPACE запазва правото си да извършва всякакъв вид строителни и конструктивни промени, необходими за поддържане на апартамента или на конкретно рaботно място, както и с цел отстраняване на щети или опасности, в разумен срок, съобразен с Наемателя. При възникване на такива обстоятелства Наемателят се задължава, при необходимост, да предостави наетото от него работно пространство. hOUR SPACE се задължава да предприеме всички мерки за невъзпрепядстваното ползване на заплатените от Наемателя услуги. Всички възникнали разходи за наемателя в следствие от такъв вид реконструкции и ремонтни работи ще се поемат от него (разходи за подмяна, забавяне или загуба). Установените цени не подлежат на промяна. hOUR SPACE не дължи обезщетение за вреди, освен ако правото за използване на работното пространство е възпрепятствано за необосновано дълъг период или ползването на работното място стане невъзможно.

8.7. Наемателят носи отговорност за стаята по време на престоя си в нея. Всяка нанесена вреда трябва веднага да бъде съобщена на представител на hOUR SPACE. Заплащането на щетите трябва да стане в срок от 14 дни след оценка на щетата и издаване на фактура.

8.8. Кабинетите за терапия и стаята с масажна кушетка могат да се използват само по време на предварително резервираните часове. Членове с план “Стандарт” и тези с планове “Блок” и “Моят цял ден” могат да използват бюрата в споделеното пространство, докато изчакват следващия си час.

8.9. Наемателят трябва да напусне стаята най-късно в края на техническото време (15 минути след края на запазения час), тъй като други наематели може да използват стаята след това. Пресрочване на определеното време не е разрешено. Всяко закъснение се доплаща.

8.10. Наемателят носи отговорност да провери изправността на кушетката за масаж преди часа и да я употребява правилно след това.

8.11. При запалването на свещи в кабинетите на hOUR SPACE да се внимава да не стане пожар или злополука.

8.12. Преди всяко напускане кабинетите и стаята с масажна кушетка трябва да бъдат почистени и подредени и всички евентуални щети да бъдат съобщени на представител на hOUR SPACE. В края на сесията мебелите трябва да бъдат върнати по местата си.

8.13. При напускане на кабинетите и стаята с масажна кушетка трябва да изключите осветлението и всички електрически уреди и да се уверите, че вратата е затворена.

8.14. hOUR SPACE не носи отговорност за лични или професионални вещи, оставени извън предоставените заключващи се шкафчета.

 

9. ПОВЕДЕНИЕ

9.1. Стаите трябва да бъдат използвани професионално. Наемателите носят отговорност за своята безопасност и поведение, както и за това на своите клиенти, най-вече в общите пространства.

9.2. С цел запазване на тиха среда за терапевтични сесии и трейнинги, наемателите и техните клиенти трябва да говорят тихо в зоните, непосредствено пред кабинетите. Телефонни разговори могат да се провеждат само в кухнята или на балконите - зони, където няма да се пречи на наематели, работещи в кабинетите.

9.3. Физическо насилие не се допуска в hOUR SPACE. Всеки, държащ се агресивно или насилствено, ще бъде помолен да напусне веднага. При случай на насилие срещу представител на hOUR SPACE неминуемо ще се стигне до намеса на полицията и съда.

9.4. Забранено е използването на наркотици и упойващи вещества на територията на hOUR SPACE. Не се допускат на територията на hOUR SPACE лица под въздействието на алкохол, наркотици и упойващи вещества.

9.5. Забранено е пушенето в сградата, освен на обособените за това места.

9.6. Конфиденциалността на клиентите, посещаващи hOUR SPACE, e от първостепенно значение. Всяка случайно дочута или обсъждана информация е конфиденциална и не трябва да се споделя с трети лица.

9.7. Забранени са всякакви действия, които биха се изтълкували от закона като порнографски, еротични или криминални деяния.

 

10. ПРОМОЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ

 

В hOUR SPACE сме отворени към публикуването или разпространението на промоционални материали на определени места в апартамента. Всички промоционални материали на територията на hOUR SPACE трябва да получат предварително одобрение. Ако наемателят иска да закачи или разпространи промоционален материал, трябва първо да го предаде за одобрение на рецепцията. Материали, които са изложени без одобрение, ще бъдат премахвани.

 

 

§ 11 ДОСТЪП И БЕЗОПАСНОСТ

11.1 ДОСТЪП И БЕЗОПАСНОСТ

 

11.1.1 Препоръчителната практика, особено при първа среща с клиент, е да го посрещнете на входната врата.

11.1.2. Рецепцията на hOUR SPACE работи понеделник до петък от 9 до 19:30 часа. Членове с Базисен план, които биха искали да използват пространството извън работното време, трябва да предупредят hOUR SPACE. След като заплатят допълнително за разширен достъп, наемателите трябва да се уговорят с представител на hOUR SPACE да отключи пространството.

11.1.3. Забранено е да се прави копие на ключовете или чиповете.

11.1.4. Забранено е ключовете или чиповете да се дават на трето лице.

11.1.5. Наемателят е длъжен незабавно да уведоми hOUR SPACE при загуба на ключ / чип за денонощен достъп.

11.1.6. При влизане или напускане на hOUR SPACE не е разрешено Наемателят да дава достъп на никой, който не е негова отговорност (напр. клиент).

11.1.7. В случаи на неправомерно използване на пространството извън условията, описани в § 7.1.3 или действия в резултат на които са причинени допълнителни разходи на hOUR SPACE във връзка с охраната или безопасността на сградата, Наемателят носи изцяло отговорност за предизвиканите разходи или вреди.

11.1.8. При забавяне на дължими плащания от Наемателя, hOUR SPACE има право да ограничи или забрани достъпа на Наемателя до офис площите на hOUR SPACE.

 

§ 12 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. hOUR SPACE има право да променя настоящите Общи условия по всяко време. hOUR SPACE се задължава да уведомява своевременно Наемателя за направените промени. В случай че Наемателят не изрази изрично писмено несъгласие с направените промени в рамките на 14 дни от уведомяването по предходното изречение, се счита, че Наемателят е приел съответните промени в Общи условия.

12.2. Договорите, сключени при условията на настоящите Общи условия, са подчинени на българското право. За неуредени в договора условия се прилагат разпоредбите в действащото българско законодателство.

12.3. Всички спорове между страните ще се решават по взаимно съгласие, а при невъзможност, страните се съгласяват споровете, възникнали по повод на този договор, да бъдат разглеждани пред компетентните български съдилища.

12.4. В случай че отделни клаузи или части от настоящите Общи условия бъдат обявени за недействителни, това не води до недействителност на настоящите Общи условия и сключения договор с Наемателя. В такива случаи двете страни се задължават на мястото на невалидните разпоредби да договорят и въведат във възможно най-кратък срок и законосъобразни нови, близки до интересите на двете страни.

12.5. hOUR SPACE не поема отговорност за действието или бездействието на Наемателите.

 

Септември 2019г.

bottom of page