Делян Савов

Сфери на работа: индивидуално психологическо консултиране в областта на зависимости, депресия, тревожност, стрес, житейски преходи и кризи, започване и поддържане на здравословни навици.

Клиничен социален работник - бакалавърска спепен по Социални Дейности от Софийски Университет (2003) и магистърска степен по Клинична Социална Работа от Rhode Island College, USA (2007). Професионален опит в България и САЩ с деца и възрастни, хора с физически увреждания, хора със зависимости.

Допълнителни обучения: Сертификационна програма за консултиране на хора със зависимости (Middlesex Community College, USA); обучение по Фокусирана към Решения Краткосрочна Терапия (ПИК Център – София); Мотивационно Интервюиране (Български Институт по Зависимости); Практикуване на Позитивна Психотерапия (Harvard Medical School, Department of Continuing Education); Будистска Психология, Психотерапия и Психоанализа (Karmê Chöling Center); онлайн курс по Позитивна Психология (University of North Caroline at Chapel Hill) и Acceptance and Commitment Therapy (Contextual Consulting, Psychwire).

+ 359 988 847 132

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38