top of page
евелина-лафчийска-психолог-семеен-консултант-hour-space

Евелина Лафчийска

Сфери на работа: личностно развитие, повишаване на самооценката и подобряване на грижата за себе си, превенция

и реакция при стрес и прегаряне, депресия и тревожност, хранителни проблеми, поведенчески проблеми при децата, трудности в образователен контекст (детската градина и
училището), семейни отношения и конфликти в двойката.

Евелина Лафчийска е завършила Нов Български Университет, Бакалавър психология. След това продължава образованието си като Магистър „Семейно консултиране”. Завършва специализацията си в Българска асоциация по фамилна терапия. Има интереси в сферата на отношенията, емоционалните процеси и личностното развитие. Работи в сферата на подкрепата – помага на хората да развиват себе си и отношенията си с важните за тях хора – на работа и вкъщи. 

 

Евелина работи с деца и техните семейства, двойки, които искат да подобрят взаимоотношенията си и помага на учители и родители да подкрепят децата да израстнат стойностни, образовани и мислещи млади хора.

Провежда сесии на живо и онлайн, на български и английски език.

 

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page