top of page
gabriela-gerasimova-psiholog-coach-hour-space

Габриела Герасимова

Сфери на работа: справяне със стреса, целеполагане, справяне с промени, управление на емоциите, вземане на решения, личностно развитие, увеличаване на мотивацията и управление на времето.

Габриела Герасимова е психолог и сертифициран НЛП личен (лайф) коуч. Притежава магистърска степен по Психология и невронаука на психичното здраве от Кингс Колидж Лондон и е преминала
обучения по мотивационно интервюиране, коучинг практика, НЛП, когнитивно-поведенческа терапия и културна компетентност. Членува в Дружество на психолозите в Република България (ДПРБ),
Българска коучинг академия, Асоциация по приложни невронауки (Лондон) и Български център на жените в технологиите (БЦЖТ).


Като психолог и коуч, подкрепя клиентите си в определяне на ценности и приоритети, справяне със стреса, поставяне и постигане на цели и откриване на лична мотивация. В работата си използва
различни инструменти от коучинг психология, мотивационно интервюиране, НЛП и други терапевтични подходи. Една от главните ѝ цели в процеса на работа е клиентите да придобият умения и увереност за справяне както с настоящите проблеми, така и с бъдещи ситуации.


Провежда сесии на български и английски език.

+ 359 888 305 382

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page