top of page
iveta-rangelova-organizacionen-psiholog-art-terapevt

Ивета Рангелова

Сфери на работа: неудовлетвореност и затруднения във взаимоотношенията – партньорски, социални, професионални; ниска самооценка; стрес и бърнаут; тревожност, депресивни състояния, травми; липса на мотивация, смисъл и удовлетвореност.

Здравейте и благодаря, че сте в профила ми! Аз съм Ивета Рангелова, доктор специалност арт терапия и психология на изкуството, магистър - организационен психолог и сертифициран поведенчески консултант към „Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching“, САЩ.

Благодарна съм за шанса в различните си академични пътища, но най-ценен остава личният ми опит и срещата ми от първо лице като клиент с психотерапията още преди 18 години. Вярвам, че преминаването ми през този път, в едно буйно тинейджърство, ми даде безценен опит да развия разбиране, търпение и емпатия към усещанията, които клиентът има в процесите на своята терапия. Безотказното ми търсене на подобрение в усещането ми със себе си и другите ме доведе до тази професия. Искрено вярвам, че подкрепата и разбирането, които терапията дава са силен катализатор за постигане на удовлетвореност, свобода, смисъл и посока, а те от своя страна са част от най-
естествената ни човешка същност.

 

Специализацията, която имам е с фокус системна терапия, която е изключително подходяща за работа с цялата семейна система - деца, тийнейджъри и възрастни. Работя в групово и индивидуално консултиране. При деца и тийнейджъри арт методиката позволява по-лесно да се достигне до осъзнавания и решения с помощта на спонтанно рисуване, фотография, актьорска игра или друга форма на изкуство.

+359 899 134 447

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page