top of page
i-DbQzqzW-L15.jpg

Камелия Георгиева

Сфери на работа: трудности в отношенията родител-дете, трудности в отношенията с партньора, загуба или раздяла в семейството, житейски и професионални криза, загуба на смисъл и радост от живота, тревожни и депресивни състояния, страхове, агресия, тревожност, нежелание за ходене в училище или детска градина, трудности с адаптацията, емоционални и поведенчески проблеми при деца; чувствто за самота, трудност да се вземе решение, ниска самооценка, личностно себепознание и себереализация.

Камелия Георгиева е клиничен психолог, фамилен психотерапевт и член на Българска Асоциация по фамилна терапия.

Искате да запазите час?

“Вярването, определящо професионалната ми работа е, че всеки от нас носи ресурса и вътрешната сила да живее в мир и хармония със себе си и другите.

 

Понякога, обаче, житейски обстоятелства и събития накърняват този наш потенциал, губим радостта и удовлетворението от живота, като това може да повлияе всички негови сфери – партньорска, родителска, работна, приятелска, здравословна.

        И тук идва ролята на терапевта, който съпровожда и подкрепя клиентите, които са му се доверили, в процеса на осъзнаване. на причините, довели до определени трудности в живота им, в разкриването и свързването с вътрешните им ресурси, за да направят промяна на това, което не ги удовлетворява, и да заживеят по един хармоничен и пълноценен начин.

 

Всичко това се случва с много грижа и уважение към личността и темите на клиента, в едно защитено и добронамерено пространство, спазвайки се неизменното правило за строга конфиденциалност.

+359 887 713 874

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page