top of page
лилия-софия-попганчева-hour space-групов

Лилия София Попганчева

Лилия София Попганчева, психотерапевт и аналитик, работи в рамките на аналитичната и психодинамична парадигма с тийнейджъри и възрастни. Провежда психологически
индивидуални, партньорски и родителски консултации, умствени тренировки за спортисти и скрининг на деца в предучилищна възраст. Член е на Българското общество по групова анализа и групови процеси (Акредитиран психоаналитичен обучителен институт) и на
Британската трансперсонална асоциация (British Transpersonal Association).

 

Сферите, в които специализира, са себепознание, овладяване по време на кризисни периоди, страхове, самота, паник атаки, депресивни състояния, загуба, травми, трудности във взаимоотношенията, прегаряне (burnout), изграждане на усещане за благосъстояние.


Лилия е автор и водещ на психологическия тренинг-част от семинара “План да бъда” на Фондация “МС-Мога сам”, обучител на семинари за родители и на семинари за меки умения.

Обучена е в психодрама метод (НБУ), индивидуална и групова психоанализа (Виенски университет “Зигмунд Фройд”), метода Soul Detective Work (енергийна психотерапия), mental game coaching (спортна психология, Peak Performance Sports), рейки, дихателни и
медитативни техники.


Работи на български и английски език.

+359 886 225 631 

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page