top of page
надежда-маркова-клиничен-психолог-hourspace

Надежда Маркова

Сфери на работа: стрес и бърнаут, страхове и тревожност, липса на самочувствие, проблемни взаимоотношения, депресия, травми, реакция на загуба.

Надежда Маркова е клиничен психолог с близо десет години опит консултиране и психотерапия. Обучавана е в когнитивно-поведенческа терапия към Българската ацосиация по КПТ. Работи както с деца, така и с възрастни. Професионалните ѝ интереси са свързани с повишаване на емоционалната регулация, умението да разпознаваме и овладяваме различните емоции. В работата си подкрепя своите клиенти по пътя на себеопознаването и себеизразяването. Автор е на блога „Друми помежду ни“, който разглежда психологически теми, свързани с деца и възрастни.

Работи на български, английски и немски език.

Искате да запазите час?

 

„Вярвам, че човек сам е най-добрият експерт относно живота си и най-добре знае точните отговори. Но дори и най-успешните експерти понякога имат нужда от точните въпроси, точното пространство или дори точната тишина, за да открият отговорите. Аз съм до вас, за да изслушвам, да задавам въпросите, от които имате нужда, или просто да бъда редом с вас.

 +359 887 559 115

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38;
София, ул. Атанас Дуков 7

bottom of page