top of page
надя-пожарлиева-хипнотерапевт-психолог-к

Надя Пожарлиева

Сфери на работа: проблеми и трудности във взаимоотношенията, професионална реализация, фобии, страхове, безпокойство, нарушения на съня, депресии, стрес, тревожност, загуба, подобряване на концентрацията и продуктивността, подпомагане на контрола на болката, преодоляване на навици като пушене, преяждане и др.

Надя Пожарлиева е бакалавър по психология, с интереси към индивидуалното консултиране.

Завършва системни и семейни констелации
към Френския институт по системни и семейни констелации и психогенеалогия през 2011 година. Сертифициран хипнотерапевт към Българска асоциация по хипноза и хипнотарепия, ка
то е нейн пълноправен член от 2020 година.
 

Хипнотерапията е метод, който променя състояния или навици, които ви пречат и създават затруднения във вашия живот. Има различни състояния на хипноза – дълбока, средна, разговорна и различни начини за
въвеждане в нея. Първо се обсъжда състоянието, от което искате да се освободите или трансформирате и се поставя конкретна цел, към която се стремите. След това хипнотерапевтът ви въвежда в дълбоко
спокойно състояние, използвайки вашите договорени методи, за да постигнете целта си.

Примерни сфери на работа с хипноза:

 

  • фобии, страхове, безпокойство, нарушения на съня;

  • депресии, стрес, тревожност, мъка, загуба;

  • подобряване на концентрация, памет, продуктивност и др.;

  • може да се подобри успеха на лечение, през което трябва да преминете или предприемете;

  • подпомагане на контрола на болката, преодоляване на навици като пушене, преяждане и др;

  • проблеми от всякакъв характер.

Системните и семейни констелации са метод, който се основава на системния подход. Всеки човек се ражда, живее и работи в определени взаимоотношения. Рожденото семейството и взаимоотношенията в него са основата, върху която човек изгражда своя живот. Системните и семейни констелации са метода, който показва как живее проблема вътре в самите нас и, че не всичко в живота ни се дължи на нашето лично минало. Това е методът, който ни дава възможност да се освободим от товара, който носим, и да трансформираме и подредим по по-добър начин вътрешния си свят и живот. „Картините, които лекуват“ - една от многото красиви метафори, която е достатъчна, за да опише това, което постигат констелациите. 

 

Примерни сфери на работа с констелации, поставени индивидуално:

 

  • проблеми и трудности в семейството и във връзките;

  • трудности с възпитанието и отглеждането на деца, отношения родител-дете;

  • здраве - да се разбере динамиката и симптомите на заболяване;

  • конфликти на работното място, неуспех като служител или независим професионалист, трудности в бизнеса и управлението.

+359 899 624 555

hOUR SPACE, София, ул. Фритьоф Нансен 17

bottom of page