top of page
nikolina-angelova-psihologo-hour-space

Николина Ангелова 

Сфери на работа: тревожност, депресии, стрес, травми, проблеми и трудности във взаимоотношенията, деца и юноши, самооценка и себеактуализация, креативност.

Николина завършва магистър по Детска и юношеска клинична психология в Единбургски университет, след което специализира Интегративна консултативна психология. Николина е член на Шотландската организация по психотерапия и консултиране от 2016 г., акредитиран обучител по психологическо консултиране от 2019 г., както и супервизор (от 2022 г.) 

 

Николина специализира в индивидуалната работа с деца и възрастни, както и със семейства. Нейният подход е интегративен- взаимства от различни психологически направления, за да предостави най-добрата и индивидуална грижа за всеки един. Николина има специфичен интерес към работата с травматични преживявания и работа с миналото, който започва още през 2011 г., когато завършва едногодишен курс "Въведение в психоанализата" към Виенски университет.

Обича да работи с креативни подходи в консултирането, които смята за изключително ефективни за развитие на личностния потенциал на клиента, справянето с травматични преживявания и преодоляването на кризи във взаимоотношенията. 

hOUR SPACE, София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 17

bottom of page