top of page
rayna-rasheva-telesen-psihoterapevt-hour-space

Райна Рашева

Сфери на работа: депресия, безпокойство, чувство занеуспех, зависимости, липса на радост и удовлетворение в живота.

Райна Рашева е телесно ориентиран психотерапевт, който работи под супер визия в „Български институт по неорайхианска аналитична психотерапия“.
Специализант в сферата на Семейните констелации (в процес на обучение).

Неорайхианството е психотерапевтична теория и практика, сътворена и развита в контекста на телесно ориентирания психоанализ. Този подход доразвива и утвърждава идеята за връзката между душа и тяло. Промените, протичащи в тялото, предизвикват промени и в полето на душата и обратното. И тогава вече е открит пътят за лекуване, израстване и успешно справяне с психотерапевтични и невротични проблеми.

Работата на телесно ориентирания психотерапевт е да свали напрежението и
тревожността на всички нива в ума и тялото.

Хората идват на терапия с различни оплаквания - депресия, безпокойство, чувство за неуспех, зависимости и др., но зад всяко оплакване стои липсата на радост и удовлетворение в живота. Целта на психотелесната терапия е да помогне на човек да
се възползва от способността си да дава и да получава любов – да познава тялото си и да разшири сърцето и ума си. 

+359 899 988 898

hOUR SPACE, София, ул. Дякон Игнатий 19

bottom of page