top of page
teodora-zareva-psihoterapevt-hour-space

Теодора Зарева

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn

Сфери на работа: предизвикателства във взаимоотношенията, страхови, тревожни и депресивни състояния, търсене на смисъл, справяне с житейски кризи, липса на самочувствие, загуби и раздели, зависимости.

Аналитичната телесна психотерапия възприема човека в неговата цялост – тяло, душа и ум. Фокусът на работата винаги е автентичността на индивида, а методът е интегративен и съчетава терапевтични инструменти като класическа психоанализа, гещалт терапия, когнитивно–поведенчески техники, психодрама, клиентцентрирана терапия, биоенергийно дишане, кратки психотерапии, арт терапия. 

 

Теодора е психотерапевт с богат и шарен личен път, който я е превел през няколко държави и професионални сектори. Обича както науката и бизнеса, така и изкуството и духовността. Работила е като фотограф, журналист, учител, бизнес консултант. Стартира първите TEDx конференции в България, съосновава Free Sofia Tour, както и Фондация “Мечти в действие” за професионално ориентиране на младежи.

Пише поезия, снима и танцува. Интересите й включват и асистирана терапия с психеделици, която в момента е обект на активна научно-изследователска дейност в цял свят.Четвърта година специализант в Института за Неорайхианска Аналитична Психотерапия.

  • Втора година магистър по психологично консултиране във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

  • Магистър по бизнес администрация от Oxford University (UK)

  • Бакалавър Комуникации от Adelphi University (USA)

Искате да запишете час?

За мен, психотерапията е, преди всичко, честна среща между двама души. Това е мястото, където наричаме нещата с истинските им имена, където се осмеляваме да смъкнем бронята си и да видим кои сме, какво сме си отказвали, от какво се страхуваме, и за какво наистина копнеем.

 

Първата ни среща ще е неангажираща и опознавателна консултация, в коята да разберем дали можем да работим заедно.

 

Работя на живо и онлайн, както и на английски.

+359 887 899 704

hOUR SPACE, София, ул. Фритьоф Нансен 17, ет.3
 

bottom of page