top of page
Image by Annie Spratt

Therapy Box

Твоите първи стъпки по пътя към себе си

Therapy Box е нашият начин да разпространим магията на психотерапията и да те насърчим да се погрижиш за себе си!

Във всяка кутия Therapy Box се съдържа ваучер за безплатна консултация със специалист от внимателно подбран екип от психолози, психотерапевти, водещ на констелации и арт-терапевт. Сесиите могат да се провеждат на живо или онлайн и са с продължителност от 50 мин. Запази своя час за среща като избереш специалист от списъка по-долу и се свържеш с него по имейл или на посочения телефон.

Преди консултацията е нужно да изпратиш на избрания от теб специалист

уникалния код на своя ваучер.

Ваучерите са валидни в периода 20.12.2021г. - 31.03.2022г.

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Анастасия Джерахова e магистър психолог. Завършила е двугодишен курс по гещалт терапия към Българския институт по гещалт терапия (БИГТ) и едногодишен курс по позитивна психотерапия към Дружеството по позитивна психотерапия в България (ДППБ).

 

Сфери на работа: панически атаки, тревожност, страхове и фобии, депресивни състояния, посттравматично стресово разстройство, загуба на близък, развод, стрес, проблеми във взаимоотношенията, травмиращи събития, насилие, ниско самочувствие, лоша самооценка, личностно израстване, проблеми по време на бременност и следродилна депресия, болезнени емоции, трудни преходи в живота, чувство на скръб и загуба, повишена чувствителност към критика и отхвърляне, усещане за изолация, отчуждение и трудности при свързването с хора.

Запиши час по имейл на

djerahova@abv.bg или на 0882 125 835

 

2.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

valentina.dimitrova@nuansi.eu или на 0887 733 779

Валентина Димитрова е сертифициран семеен консултант към Институт по Фамилна Терапия в България, който работи според стандартите на Българската и Европейска асоциации по фамилна терапия. Асоцииран член е и координатор на Българската Асоциация по Фамилна терапия и съосновател е на Център за семейно щастие "Нюанси", където работи с индивидуални клиенти, двойки и семейства.

 

Сфери на работа: трудности в отношенията или родителстването, загуби, депресивни и тревожни състояния, трудност при взимане на решения, потиснатост, житейски кризи, липса на удовлетворение.

3.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

violeta.trapkova@gmail.com или на 0888 567 106

Виолета Тръпкова е психолог и психотерапевт. Освен магистратура по психология от СУ "Св. Климент Охридски", Виолета е преминала сертифициращо обучение в гещалт терапия към Български институт по гещалттерапия, обучение за психодрама консултант и базисен курс по позитивна терапия.

 

Сфери на работа: родителство, партньорски взаимоотношения, стрес на работното място, усещане за самота, липса на удовлетворение, загуба, социални умения, професионална реализация.

4.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

desavov@yahoo.co.uk или на 0988 847 132

Делян Савов е клиничен социален работник. Притежава магистърска степен по Клинична социална работа от Rhode Island College, USA (2007) и бакалавърска спепен по Социални Дейности от Софийски Университет (2003). Има професионален опит в България и САЩ с деца и възрастни, хора със зависимости и хора с физически увреждания. Член е на IOCDF (Международната Фондация за Обсесивно Компулсивно Разстройство).

Сфери на работа: индивидуално психологическо консултиране при Обсесивно компулсилвно разстройство (ОКР) и тревожности, зависимости, депресия, стрес, житейски преходи и кризи,
поведенчески промени към здравословен начин на живот и грижа за себе си.

5.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

eva.lafchiyska@gmail.com  или на 0876 998 896

Евелина Лафчийска завършва "Психология" в Нов Български Университет. Продължава образованието си като магистър „Семейно консултиране”. Завършва специализацията си в Българска асоциация по фамилна терапия. Има интереси в сферата на отношенията, емоционалните процеси и личностното развитие. Работи в сферата на подкрепата – помага на хората да развиват себе си и отношенията си с важните за тях хора – на работа и вкъщи.

Сфери на работа: личностно развитие, повишаване на самооценката и подобряване на грижата за себе си, превенция и реакция при стрес и прегаряне, депресия и тревожност, хранителни проблеми, поведенчески проблеми при децата, трудности в образователен контекст (детската градина и училището), семейни отношения и конфликти в двойката.

6.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

kaya.georgieva@gmail.com или на Viber 0889 374 979

 

Катя Георгиева е психотелесен психотерапевт, който внимава и в тялото, и в душата на човека, но най-вече във връзката между двете. Тя е спътник в изследването както на проблемите, които човек среща по пътя, така и на потенциалите, които носи в себе си. Катя подкрепя топло и човешки, присъства от полето на любовта и има доверие в способността на човека да се справи с това, което е пред него.

Провежда индивидуална психотерапия и води психотерапевтични групи. Работи под супервизия и не спира да учи както от професионалистите в своята сфера, така и от всеки свой клиент. Редовен член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

7.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

popgantcheva@gmail.com  или на Viber 0886 225 631

 

Лилия e психотерапевт и аналитик, който работи в рамките на аналитичната и психодинамична парадигма с тийнейджъри и възрастни. Член е на Българското общество по групова анализа и групови процеси (Акредитиран психоаналитичен обучителен институт) и на Британската трансперсонална асоциация (British Transpersonal Association). Обучена е в психодрама метод (НБУ), индивидуална и групова психоанализа (Виенски университет “Зигмунд Фройд”), метода Soul Detective Work (енергийна психотерапия), mental game coaching (спортна психология, Peak Performance Sports), рейки, дихателни и медитативни техники. 

Редовен член на Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество.

Сфери на работа: себепознание, овладяване по време на кризисни периоди, страхове, самота, паник атаки, депресивни състояния, загуба, травми, трудности във взаимоотношенията, прегаряне (burnout), изграждане на усещане за благосъстояние.

10.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

nadezhdalmarkova@gmail.com или на 0887 559 115

 

Надежда Маркова е клиничен психолог с близо десет години опит консултиране и психотерапия. Обучавана е в когнитивно-поведенческа терапия към Българската ацосиация по КПТ. Работи както с деца, така и с възрастни. Професионалните й интереси са свързани с повишаване на емоционалната регулация, умението да разпознаваме и овладяваме различните емоции. В работата си подкрепя своите клиенти по пътя на себеопознаването и себеизразяването. Автор е на блога „Друми помежду ни“, който разглежда психологически теми, свързани с деца и възрастни.

Сфери на работа: стрес и бърнаут, страхове и тревожност, липса на самочувствие, проблемни взаимоотношения, депресия, травми, реакция на загуба.

8.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

nadyapojarlieva@gmail.com или на 0899 624 555

 

Надя Пожарлиева завършва системни и семейни констелации към Френския институт по системни и семейни констелации и психогенеалогия през 2011 година. 

Системните и семейни констелации са метод, който представя и разглежда отделния човек като част от семейната система, в която се е родил. Множеството проведени изследвания в областта показват, че много от проблемите, които имаме не са следствие на нашето лично минало, а на преживяното в нашето рождено семейство и това, което нашите родители са искали да направят, но не са, както и това, което са направили без да желаят.

С метода могат да работят и хора, които не познават членовете на своето биологично семейство, както и тези, които не са запознати със семейната си история. За тях това се явява едно дълбоко и запълващо съществото им преживяване.

12.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

taniyana.consulting@gmail.com или на 0886 315 465

 

Танияна Георгиева е практикуващ консултативен и организационен психолог, както и сертифициран житейски треньор по манифестация (Manifestation Life Coach) от американската институция Quantum Success Coaching Academy с признание от Международната Коучинг Федерация. Висшето си образование завършва в България - бакалавър по "Психология" и специализация в "Организационна психология" в Нов Български Университет, и магистратура "Психологично консултиране" във Варненския Свободен Университет "Черноризец Храбър".
 

Сфери на работа: управление на стрес, бърнаут синдром (превенция, овладяване, справяне с последиците), високи нива на тревожност, силни страхове, паник атаки, депресивни състояния, ниска самооценка, липса на яснота за посока в живота, трудности във взаимоотношенията на работа, в приятелския кръг, семейството или с любовния обект; ментални тренировки за лична трансформация, поставяне на цели и постигането им чрез осъзната работа с Вселенските енергийни закони.

9.png

Използвай своя Therapy Box ваучер за безплатна консултация

Запиши час по имейл на

hristina_angelova@mail.bg или на 0892 226 015

 

д-р Христина Ангелова е сертифициран арт-терапевт и лекар с дългогодишна практика. Има опит както с деца, така и с възрастни.

Арт-терапията е метод на психотерапия, който се използва за повлияване и психотерапевтична корекция, чрез изкуство и творчество. Съчетава в себе си всички видове изкуства, а спектърът от проблеми при решаването на които се прилага, е широк – от себепознаване, през междуличностни конфликти, до повлияване на психосоматични заболявания, които се появяват в резултат от взаимодействието между различни психични и физически фактори.

Сфери на работа: личностно развитие, психосоматични заболявания, проблемни взаимоотношения.

11.png

КУТИЯ С КАУЗА 

Therapy Box подкрепя Работилничка за чудеса -

пространство за безплатни арт- и трудо-терапевтични занимания

за деца и младежи с увреждания


Във всяка кутия се съдържа специално изработена картичка от децата в Работилничка за чудеса, а с нейната парична стойност спомагаш за закупуването на материали за техните арт-ателиета и занимания.

Therapy Box - voucher - video (2).png

Списание "Подслон"

Литературно списание „Подслон“ е пространство за размисъл, споделяне и себеизразяване. Всеки от нас носи своя товар, своята собствена лудост, своето собствено слонче на раменете си. „Подслон“ е място да поговорим за тези слончета, да ги нарисуваме, да пишем за тях и за живота си с тях. 

263128652_4737846606273554_5362832899682090126_n.jpg

Натурален гайо шоколад

с мисия от Time Heroes.

С всеки изяден шоколад подкрепяш най-голямата доброволческа платформа в страната!

В Time Heroes ще намериш идеи как да превърнеш времето и уменията си в суперпозитивна сила. Защото си герой. Даже и да не го знаеш още.

Запознай се с нашите партньори и виж какво пъхнаха под капака на кутията!

CA202484-scaled.jpg

Vintage Summer

Self-care journal "Time for you"

Incenter ти подарява ваучер за 50% отстъпка за индивидуална консултация!

Ако сме успели да грабнем вниманието ти, побързай да запишеш час, като се свържеш с Incenter на лично съобщение в страницата им във Facebook: https://www.facebook.com/incenterproject!

Методът Неврографика е подходящ за теб, ако:

 • Срещаш затруднения в реализирането на личен или професионален проект.

 • Необходима ти е промяна, но не откриваш посоката й или не намираш сили да я приемеш.

 • Усещаш, че имаш нужда от повече спокойствие, хармония и наслада.

 • Търсиш по-добро общуване в личния или професионалния си живот.

 • Нужна ти е пауза, в която пълноценно да погледнеш към себе си или ситуацията, в която се намираш; да се позабавляваш, изследвайки желанията и възможностите си.

Методът Биопсихосоматика е подходящ за теб, ако:

 • Искаш да разбереш кои твои преживявания стоят зад конкретни физически симптоми, неразположения или заболявания.

 • Любопитен си да “подслушаш” как тялото ти чува онова, което шепне умът ти.

 • Търсиш начини да подобриш тяхното общуване и да продължиш напред с повече здраве и енергия.

 • Имаш нужда от подкрепа в облагородяването на личната си “нервна почва” и реколтата, която береш от нея.

 • Искаш да си подариш време, в което пълноценно да погледнеш към себе си, към своите емоции и да се освободиш от някои от ограниченията си.

Therapy Box 1 (24).png

Тиха стая и програмата "Презареждане"

“Презареждане” e цялостна онлайн програма за изграждане на вътрешна устойчивост и полезни навици за добър живот. Само 50 участници ще имат възможност да се включат, като крайният срок за записване е 21 януари 2022 г. Програмата ще започне през февруари и ще продължи до май 2022 г. 

 

“Презареждане” подкрепя участниците да подобрят качеството си на живот чрез целенасочени усилия и дава конкретни и практични инструменти, които могат да се прилагат на ежедневна база.


Включва целенасочена грижа и практически упражнения за всеки от 4-те аспекта на нашата вътрешна устойчивост: Тяло, Емоции, Ум и Дух.

Програмата ще продължи 13 седмици и ще се провежда изцяло онлайн. Комбинира записани видео лекции и практики с онлайн срещи в реално време.

Участието в програмата ти дава достъп до:

 • 13+ видео лекции;

 • 13+ йога практики, медитации или конкретни техники;

 • 13 индивидуални упражнения за прилагане на наученото;

 • общност от съмишленици за споделяне и подкрепа;

 • 5 групови онлайн срещи с водещите;

 • 4 бонус практики;

 • допълнителни ресурси за гледане и четене.

Благодарение на онлайн формата имаш възможност да се включиш от всяко място с интернет, в удобно за теб време и да управляваш своето темпо.

“Презареждане” е създадена от експерти с доказан опит в практиката. Водещи са Мануела Станукова - Маня (опитен консултант, обучител и сертифициран коуч) и Христина Митовска (преподавател по йога и медитация).

Презареждане (Документ A3).png
bottom of page