Валентина Долмова

Сфери на работа: специализация в работата с високоефективни личности (лидери,  мениджъри, екипни ръководители и др.) и/или предприемачи за преодоляване на индивидуални и професионални предизвикателства като: справяне със стрес, конкретизиране на идеи и цели; усещане за бърнаут и др. Подкрепа при управление на хора (междугрупови или междуличностни динамики); Работа с екипи в критични моменти.

Валентина е организационен и социален психолог, акредитиран коуч, член на интернационалната коуч федерация (ICF) и на българското дружество на психолозите (БДП).


С магистър по 'Организационна психология' от Лондонския университет Birkbeck и 6 годишна практика в сферата на 'високо-ефективни' личности и предприемачество, тя се завръща в България, продължавайки развитието си и с докторска степен по социалната психология (Българска Академия на Науките). Своята практика е доказала и тук както в лични сесии, така и в работата си с големи институции, и частни фирми. Провежда отборни интервенции, лични консултации, обучения и изграждане на цялостни организационни стратегии. Някои от най-познатите имена на клиенти са:  Американският университет в Благоевград, NIK Agro и Plus 500 Trading Services. Преминала и обучения по позитивна хипнотерапия (към Българска Асоциация на Хипнотерапевтите – БАХ), Валентина е  един от професионалистите ни с широк спектър от умения, опит и перспективи.

Специализации:

  • "Коучинг за предприемачи и високо ефективни личности" - преодоляване на лични и професионални предизвикателства, справяне със стрес и други последствия от високи натоварвания и очаквания, постигане на цели и др. 

  • "Организационна психология" - интервенции и помощ за подобряване на вътрешни, отборни динамики; изграждане на ефективни култури и системи в организацията; стратегическа психология

  • "Социална психология" - подкрепа и изграждане на лидери; управление на хора и междугрупови (или междуличностни) отношения.  

+359 876 156 623 / +44 7862 388 366

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38