top of page
виолета-тръпкова-психотерапевт-hourspace

Виолета Господинова

Сфери на работа: родителство, партньорски взаимоотношения, стрес на работното място, усещане за самота, липса на удовлетворение, загуба, социални умения, професионална реализация.

Виолета Господинова е психолог и психотерапевт. Освен магистратура по психология от СУ "Св. Климент Охридски" тя преминава сертифициращо обучение в гещалт терапия към Български институт по гещалттерапия, обучение за психодрама консултант и базисен курс по позитивна терапия.

Направленията, по които работи, са родителство, партньорски взаимоотношения, стрес на работното място, усещане за самота, липса на удовлетворение, загуба, социални умения, професионална реализация и други.

Искате да запазите час?
Здравей! Казвам се Виoлeта и съм психотерапевт. Среща с мен може да ти бъде полезна:
- ако се луташ между различни варианти и се затрудняваш да избереш подходящата посока;
- ако настоящата ти житейска ситуация ти причинява страдание и не виждаш изход;
- ако искаш развитие, но също така те тревожи промяната.
 
Начинът, по който ще ти съдействам, е чрез разговор с фокус върху твоя живот, мисли, чувства, потребности, като заедно ще ги изследваме и ще ти предлагам различни гледни точки. Не съветвам и не оценявам, а съм любопитна да открия какво би направило живота ти по-щастлив."​

+ 359 888 567 106

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38

bottom of page