Жулиета Кузманска

Сфери на работа: стрес и кризи, неврози, депресии, панически атаки, обсесивно компулсивни разстройства, личностен дискомфорт, хранителни разстройства, емоционална нестабилност, семейно консултиране, отношения родители-деца, тренинги и семинари на фирми с цел подобряване на психологичния климат в колектива.

Жулиета Кузманска е аналитичен психотерапевт от неорайхианската школа.
Завършва магистратура по аналитична психология в Westdeutcshe Academie в Мюлхайм, Германия. Учи и Предучилищна педагогика в Югозападен Университет „Неофит Рилски“.

Области на професионална компетентност: клинична психология, психология на личността, психологично консултиране, междукултурна психология, психология на развитието, психодиагностика, емоции и мотивация, психотерапия, сексуално поведение и сексуално насилие, психология на малката група, проблеми в ученето.

+ 359 878 688 511

hOUR SPACE, София, ул. Иван Вазов 38